In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25-5-2018:

Verwerkingsverantwoordelijke:  Dierenkliniek Hellevoetsluis, Rijksstraatweg 85, 3221 KB Hellevoetsluis, telefoon: 0181-312575, info@dierenkliniekhellevoetsluis.nl

Om uw huisdier een zo goed mogelijke diergeneeskundige zorg te kunnen bieden zijn niet alleen gegevens van uw dier van belang, maar ook uw gegevens. Bij inschrijving in onze kliniek worden daarom ook gegevens van u gevraagd, zoals uw naam, adres, postcode,woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Om uw privacy te beschermen zijn uw gegevens  bij ons uitsluitend in te zien door de dierenartsen en de assistenten van onze kliniek en zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden. Ook worden uw gegevens niet aan derden verstrekt zonder toestemming van uzelf.  

Om de zorg voor uw huisdier zo goed mogelijk te waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn uw gegevens aan derden te verstrekken. U kunt hierbij denken aan verwijscentra, laboratoria, huisdiercrematoria, huisdierverzekeraars, de instantie die de vaccinatieherinnering van uw huisdier verzorgt.

Uw gegevens worden door ons bewaard  zolang als wettelijk verplicht is dan wel tot het moment van verzoek tot uitschrijven en zijn altijd door u in te zien of op te vragen. Ook als u wijzigingen in uw gegevens wenst door te voeren of een klacht aangaande uw privacy wilt indienen kunt u dit kenbaar maken aan onze balie, via onze mail of telefonisch.